comunatitesti.ro utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.comunatitesti.ro. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") şi de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Anunturi angajare
 • Register

Anunt concurs recrutare inspector Compartimentul Agricol


 Anunt concurs recrutare inspector


Anunt concurs consilier juridic


Rezultat final concurs recrutare taxe si impozite


Rezultat proba interviu concurs recrutare taxe si impozite


Rezultat proba scrisa concurs recrutare taxe si impozite


Rezultat selectie dosare concurs recrutare taxe si impozite


Anunț concurs inspector Compartiment Taxe și Impozite


Rezultat final concurs angajare sofer microbuz scolar


Rezultate interviu concurs sofer microbuz scolar


Rezultate proba scrisa concurs sofer microbuz scolar


 Anunt concurs consilier achizitii publice


Selectie dosare concurs sofer microbuz scolar


Rezultat final concurs selectie Inspector superior Compartiment Contabilitate


Rezultatul probei Interviu la concurs selectie Inspector superior Compartiment Contabilitate


Rezultatul probei scrise la concurs selectie Inspector superior Compartiment Contabilitate 


Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de sofer microbuz scoar I


Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru funcția publică de executie de Inspector superior Compartiment Contabilitate


ANUNT concurs inspector clasa I superior Compartiment Contabilitate


Rezultat final concurs expert romi


Rezultate proba interviu concurs expert romi


Rezultate proba scrisa concurs expert romi


REZULTATUL selectiei dosarelor de recrutare pentru concurs referent expert romi


ANUNT privind organizarea unui concurs pentru un post contractual vacant de referent IA (expert romi)


REZULTAT concurs inspector


REZULTAT selectie concurs dosare pt functia de inspector


 REZULTATUL FINAL pentru concurs functia de SECRETAR GENERAL


REZULTATUL probei suplimentare pentru concurs functia de SECRETAR GENERAL  


REZULTATUL probei interviu pt concurs functia de SECRETAR GENERAL


REZULTATUL probei scrise pentru concurs functia de SECRETAR GENERAL


ANUNT privind rezultatul selectiei dosarelor pt Concurs secretar general al Primariei Titesti


Anunț recrutare inspector pentru Compartimentul Urbanism


Procedura de organizare si desfăşurare a probei suplimentare


Anunt privind CONCURS RECRUTARE pentru postul de secretar general al comunei Ţiţeşti


Anunt privind concurs angajare


ANUNŢ privind organizarea CONCURSULUI de recrutare pentru ocuparea funcţiei de inspector


ANUNT privind organizarea CONCURSULUI DE RECRUTARE pentru ocuparea functiei de SECRETAR GENERAL AL COMUNEI TITESTI


 6463 /09.08.2019                                                       

 

               

                    ANUNȚ

 

                    Subscrisa  COMUNA ȚIȚEȘTI ,cu sediul în Comuna Țițești , Sat Țitești, Județul Argeș,Telefon:0248299012 interior 106, Fax :0248299012,e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , cod de inregistrare fiscală 4971944 , reprezentată legal prin Primar -Savu Gheorghe , organizează în data de 10.09.2019  CONCURS  de recrutare,  conform   prevederilor art. 618 alin.2  din OUG nr.57/2019  privind Codul administrativ, si  H.G. nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare,   pentru ocuparea funcției  publice vacante de conducere SECRETAR GENERAL  AL COMUNEI ȚIȚEȘTI.

Anunt

Adeverinta

Anexa engleza

Anexa IT


 

 

 

  Anunţ privind ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante

Primăria Comunei Titesti, judetul Arges organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de executie, vacante după cum urmează:

1. Inspector, clasa I, grad profesional superior, - Birou Contabilitate, Taxe şi Impozite;

2. Inspector, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul Agricol.     

Candidaţii treiue să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

1. inspector, clasa I, grad profesional superior - Birou Contabilitate, Taxe şi Impozite:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

2. inspector, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul Agricol.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în studii administrative; 
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an. 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 august 2017, ora 10:00: proba scrisă; 
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Țițești, județul Argeș, telefon 0248/299.012.

 • Angajator: Primăria Comunei Țițești 
 • Tip angajator: Primării 
 • Categoria postului: Funcție publică 
 • Județ: Argeș (vezi pe hartă) 
 • Tipul postului: Permanent 
 • Nivelul postului: Funcții de execuție 
 • Termen expirare: 10 zile 

 

Consultare bibliografie - Inspector, clasa I, grad profesional superior, - Birou Contabilitate, Taxe şi Impozite

Consultare bibliografie - inspector, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul Agricol

 


Anunţ privind ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante

Primăria Comunei Titesti, judetul Arges organizează, la sediu, concurs pentru ocuparea urmatoarelor funcţii  publice, de executie, vacante:

1. inspector, clasa I, grad profesional superior, incadrat  in structura organizatorica a institutiei in cadrul compartimentului Resurse Umane;

2. inspector, clasa I, grad profesional superior, incadrat  in structura organizatorica a institutiei in cadrul compartimentului Protectia Mediului;     

Condiţiile de desfasurare a concursului :

a)     Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei Comunei Titesti in termen de  20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;

b)     Proba scrisă va avea loc în data de 14.02.2017, ora 10;

c)    Interviul va avea loc in maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

1. Condiţiile de participare Ia concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante inspector, grad profesional superior - în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ţiţeşti, judeţul Argeş - compartimentul Resurse Umane:

- studii universitare absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă într-unul din domeniile ştiintelor juridice, administrative sau economice;

- 9 ani vechime în specialitatea studiilor;

- are cetăţenia română şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română scris şi vorbit;

- are capacitate deplină de exerciţiu:

- are o stare de sinătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

- cunoştinţe de operare pe calculator - nivel rnediu;

- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

- nu a fost condamnat pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul - care impiedică înfăptuirea justiţiiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infiacţiuni săvîrşite cu intenţie, care ar face-o incornpatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

- nu a fost destiruit dintr-o fuuncţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de rnuncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

2. Condiţiile de participare Ia concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante inspector, grad profesional superior - în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ţiţeşti, judeţul Argeş - compartimentul Protecţia Mediului:

- studii universitare absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;

- 9 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite;

- are cetăţenia română şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română scris şi vorbit;

- are capacitate deplină de exerciţiu:

- are o stare de sinătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

- cunoştinţe de operare pe calculator - nivel rnediu;

- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

- nu a fost condamnat pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul - care impiedică înfăptuirea justiţiiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infiacţiuni săvîrşite cu intenţie, care ar face-o incornpatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

- nu a fost destiruit dintr-o fuuncţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de rnuncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

a)formularul de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau adeverinţa cu vechimea în muncă;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de fumilie al candidatului sau de către unităţile sanitare abiiitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însolite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor de către secretarul comisiei de concurs. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0248/299012.

Data publicare: 13.01.2017


Anunţ privind ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante

Primăria Comunei Titesti, judetul Arges organizează, la sediu, concurs pentru ocuparea urmatoarelor funcţii  publice, de executie, vacante:

1. inspector, clasa I, grad profesional superior, incadrat  in structura organizatorica a institutiei in cadrul compartimentului Resurse Umane;

2. inspector, clasa I, grad profesional superior, incadrat  in structura organizatorica a institutiei in cadrul compartimentului Protectia Mediului;     

Condiţiile de desfasurare a concursului :

a)     Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei Comunei Titesti in termen de  20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;

b)    Selectia dosarelor va avea loc in cel mult 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;

c)     Proba scrisă va avea loc în data de 30.12.2016, ora 10;

d)    Interviul va avea loc in maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Condiţiile de participare:

a) să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999, republicată, pentru ocuparea unei funcţii publice;

b)    9 ani  vechime in specialitatea studiilor;

c) studii universitare absolvite cu diploma respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in stiinte juridice sau administrative  necesare pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, grad profesional superior – Resurse Umane;  studii universitare absolvite cu diploma respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalent necesare pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, grad profesional superior - Protectia Mediului;

Condiţiile  generale si specifice  de particitare la concurs, precum şi bibliografia sunt afişate la sediul Primăriei Comunei Ţiţeşti şi pe site-ul Primariei Comunei Ţiţeşti . Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.0248/299012 .

Vezi bibliografie Resurse Umane

Vezi bibliografie Protecţia Mediului

Data publicare: 29.11.2016


Anunţ privind ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante

Primăria Comunei Ţiţeşti, judeţul Argeş organizează, la sediu, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice, de execuţie, vacante:

Inspector, clasa I, grad profesional superior, încadrat în structura organizatorică a instituţiei în cadrul compartimentului Resurse Umane;

Inspector, clasa I, grad profesional superior, încadrat în structura organizatorică a instituţiei în cadrul compartimentului Protecţia Mediului;

Inspector, clasa I, grad profesional superior, încadrat în structura organizatorică a instituţiei în cadrul compartimentului Audit.

Condiţiile de desfasurare a concursului:

a)Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Ţiţesti în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv 24.10.2016;

b)Proba scrisă va avea loc în data de 25.11.2016, ora 1000;

c) Interviul va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

1. Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante inspector, grad profesional superior – în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ţiţeşti, judeţul Argeş – compartimentul Resurse Umane:

- studii universitare absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii  superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul juridic;

- 9 ani vechime in specialitatea studiilor  absolvite;

- are cetăţenia română şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

- cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu;

- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

2. Condiţii  de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante inspector, grad profesional superior – în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Ţiţeşti,  judeţul Argeş  – compartimentul Protectia Mediului:

- studii universitare absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii  superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;

-  9 ani vechime in specialitatea studiilor  absolvite;

- are cetăţenia română şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

- cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu;

- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

3. Condiţii  de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, grad profesional superior – în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Ţiţeşti,  judeţul Argeş  – compartimentul Audit

- studii universitare absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii  superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic si atestat auditor;

-  9 ani vechime in specialitatea studiilor  absolvite;

- are cetăţenia română şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

- cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu;

- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Dosarul de inscriere va cuprinde:

a) formularul de înscriere ;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau adeverinta cu vechimea in munca ;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor de catre secretarul comisiei de concurs. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.0248/299012 .

 

Vezi bibliografie Resurse Umane

Vezi bibliografie Audit

Vezi bibliografie Protecţia Mediului

 

Data publicare: 24.10.2016