comunatitesti.ro utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.comunatitesti.ro. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") şi de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Anunturi interes public
  • Register

ANUNT transparenta decizionala nomenclator stradal


ANUNȚ punct recenzare Primăria Țițești


Referat aprobare PUG


ANUNT transparență decizională proiect hotarare PUG


Anunt concesionare pajisti


Unde se face autorecenzarea asistata in comuna Titesti?


Recensământul populației și locuințelor, runda 2021!


Anunț licitatie concesionare pajisti din domeniul public


PV afisare validare consilier local Diniasi Ion


Incheiere validare mandat CL Diniasi Ion


Anunț premiere cupluri


ANUNT privind organizarea licitatiei pentru concesionarea unui teren


ANUNT privind activitatea OCPI ARGES


ANUNT privind organizarea CONCURSULUI de RECRUTARE pentru ocuparea functiei publice vacante de SECRETAR GENERAL al COMUNEI TITESTI 
Anunţ de interes public privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislația în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepția celor aplicate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale și amenzilor privind circulația pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul își are domiciliul sau sediul, după caz."
2. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislația în vigoare se fac venit integral la bugetele locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul își are domiciliul."
3. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România și persoanelor juridice fără sediu în România se fac venit la bugetul de stat."
4. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 16. -
(1) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea."
5. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 17. -
Lipsa uneia dintre mențiunile privind numele și prenumele agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu."

Lista functii publice vacante


Data publicarii 31.03.2019ROF

Organigrama

Nota de fundamentare privind reorganizarea activitatii Primariei Comunei Titesti statului de functii si regulamentului de organizare si functionare

Proiect de Hotarare privind reorganizarea activitatii Primariei Comunei Titesti statului de functii si regulamentului de organizare si functionare


Comuna Țițești, singura comună din Argeș cu cea mai mică taxă de colectare a gunoiului

Taxa pentru ridicarea gunoiului selectat în comuna Țițești este de 5 lei pe lună de persoană (maxim patru persoane din gospodărie) și este cel mai mic tarif din Argeș. Colectarea selectivă a dat roade în localitate, iar Țițești este și prima comună din județul Argeș care înregistrează o scădere a cantității de gunoi menajer.

Cetăţenii din Țițești sunt rugaţi să selecteze gunoiul reciclabil de cel menajer!

Reamintim că începând cu 1 ianuarie 2019, pe raza întregii localități s-a implementat sistemul de colectare selectiv (cel puțin hârtie/cartoane, plastic, metal și sticlă), iar pentru colectarea deșeurilor biodegradabile se va încuraja compostarea individuală în gospodărie. Gunoiul menajer este ridicat în prezent din poartă în poartă, selectiv. De asemenea, fiecare gospodărie are câte o pubelă pentru gunoiul menajer, un sac pentru deșeurile reciclabile: hârtie/cartoane, plastic, metal și un compostor pentru biodegradabile.

Zilele stabilite pentru ridicarea deșeurilor:
- Ziua de luni a fiecărei săptămâni (ridicarea pubelei cu deșeuri reziduale).
- Ultima zi de marți din fiecare lună (ridicarea sacului cu deșeuri reciclabile).

Instrucțiuni de selectare a deșeurilor pentru depunerea în pubelele, sacii și unitățile de compost repartizate de Primărie

În SAC se depozitează:
- Deșeurile de ambalaje din plastic și metal:
1. Recipientele (bidoanele) din plastic pentru băuturi (PET) și cele ale produselor lactate
2. Recipientele produselor cosmetice, de spălat, întreținere și curățenie (menaj).
3. Caserole de plastic și polistiren, farfurii de plastic și pungi de plastic.
4. Pungi și folii de plastic folosite ca ambalaje.
5. Dopuri și capace din plastic și metal.
6. Cutii de metal și alte recipiente metalice (conserve, etc.).
7. Doze și ambalaje din aluminiu (doze de suc, bere, energizante, etc.).

- Deșeurile de ambalaje din hârtie și carton
1. Ambalaje din hârtie de la alimente.
2. Ambalaje din carton de la alimente (lapte, suc, bomboane, alte dulciuri, etc.).
3. Pungi de hârtie.
4. Cutii și ambalaje din carton simplu sau ondulat.
5. Hârtie de scris, hârtie de ambalat.
6. Ziare și reviste.
7. Cărți și caiete.

În PUBELĂ se depozitează DEȘEURILE REZIDUALE:
1. Resturi de carne și pește, gătire sau proaspete.
2. Resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă).
3. Ouă.
4. Grăsimi animale și uleiuri vegetale.
5. Excremente ale animalelor de companie.
6. Scutece și tampoane.
7. Resturi vegetale din curte (doar cele tratate cu pesticide).
8. Lemn tratat sau vopsit.
9. Conținutul sacului de la aspirator.
10. Mucuri de țigări.
11. Vesela spartă din porțelan și sticlă, geamuri sparte, fragmente de ceramică.
12. Hârtie ceruită.

Pentru reducerea sumelor de bani plătite pentru depozitarea deșeurilor la ”groapa de gunoi” este absolut necesară depozitarea DEȘEURILOR BIODEGRADABILE în unitățile de compost repartizate de Primărie (în cazul celor care au primit), în împrejmuiri sau țarcuri confecționate din nuiele, lemn sau alte materiale naturale, sau pur și simplu în gropi săpate – amplasate în fundul grădinii, la o distanță de minim 10 m de orice casă.

DEȘEURILE BIODEGRADABILE RECOMANDATE PENTRU DEPOZITAREA ÎN GOSPODĂRIA PROPRIE (care se descompun/fermentează și se pot folosi eventual în grădina proprie ca îngrășământ natural) SUNT:
1. Resturi de fructe și legume, proaspete sau gătite.
2. resturi de pâine și cereale.
3. Zaț de cafea și resturi de ceai.
4. păr și blană naturală.
5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) – obligatoriu mărunțite.
6. Coji de ouă, de nucă, de semințe, etc.
7. Cenușă de la sobe (când se arde numai lemn).
8. Rumeguș, fân și paie.
9. resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunțite, flori, iarbă, plante de casă).
10. Ziare, hârtie, carton – doar dacă sunt umede și murdare, obligatoriu mărunțite.

ZILELE STABILITE PENTRU RIDICAREA DEȘEURILOR:

1. Ziua de luni a fiecărei săptămâni (ridicarea pubelei cu deșeuri reziduale).
2. Ultima zi de marți din fiecare lună (ridicarea sacului cu deșeuri reciclabile).

Pubela și sacul. Se scot în fața porții în dimineața zilei stabilite!

Nerespectarea obligațiilor privitoare la colectarea separată a deșeurilor se sancționează cu amendă conform Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților și Hotărârii Consiliului Local al comunei Țițești nr. 60/29.11.2018!

COMUNICARE IMPORTANTĂ ADRESATĂ AGENȚILOR ECONOMICI/SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DE PE RAZA COMUNEI ȚIȚEȘTI

Primăria comunei Țițești vă informează că începând cu luna februarie 2019 s-a schimbat modalitatea de colectare a deșeurilor municipale pe raza comunei, noul sistem presupunând desființarea actualelor platforme comune de colectare a deșeurilor (dotate cu containere) și trecerea la colectarea individuală (din poartă în poartă) a deșeurilor preselectate în incinta punctului de lucru al societății dvs., în recipiente separate destinate depozitării deșeurilor menajere reziduale și respectiv deșeurilor reciclabile.

În cazul în care nu ați încheiat un contract de colectare a deșeurilor cu operatorul autorizat SC Financiar Urban, vă solicităm contactarea de urgență a operatorului în vederea reglementării situației și al adaptării la cerințele legale.
Vă recomandăm să contactați:
SC Financiar Urban – punct de lucru Mioveni
Tel. Contact: 0740 952 970


Anunț important pentru locuitorii comunei Țițești

Localnicii comunei Țițești sunt anunțați de faptul că se ia decizia etapei de încadrare pentru “Amenajamanet pastoral pentru pajiștile din comună”. Observațiile vor fi primite zilnic la sediul APM Pitesti.

Comuna Țițești anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru “AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJISTILE DIN COMUNA ȚIȚEȘTI, JUDETUL ARGES", amplasat în UAT Țițești și anume - se supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu in conformitate cu HG. nr 1076/2004, nu este necesară realizarea evaluării de mediu:

Motivele care au stat la baza luării deciziei:
-consultarea membrilor C.S.C în ședința din data de 11.03.2019 privind prima versiune a planului si a analizării completărilor înaintate;
-prevederile HG nr 1076/2004 - privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe
-pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, publicul a fost înștiințat asupra depunerii solicitării avizului de mediu prin anunțuri repetate la sediul primăriei comunei Țițești. Nu s-au înregistrat reacții negative din partea publicului referitoare la planul mai sus menționat.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fii consultate la sediul APM Arges din Pitesti, strada Egalității nr. 50 in perioada - 10 zile de la publicare.
Observațiile publicului se primesc zilnic sub semnătură și cu date de identificare la sediul APM Argeș strada Egalității nr 50 în perioada - 10 zile de la publicare.


 

Programul de lucru cu publicul al Primăriei Ţiţeşti

Comuna Țițești, singura comună din Argeș cu cea mai mică taxă de colectare a gunoiului

Taxa pentru ridicarea gunoiului selectat în comuna Țițești este de 5 lei pe lună de persoană (maxim patru persoane din gospodărie) și este cel mai mic tarif din Argeș. Colectarea selectivă a dat roade în localitate, iar Țițești este și prima comună din județul Argeș care înregistrează o scădere a cantității de gunoi menajer.

Cetăţenii din Țițești sunt rugaţi să selecteze gunoiul reciclabil de cel menajer!

Reamintim că începând cu 1 ianuarie 2019, pe raza întregii localități s-a implementat sistemul de colectare selectiv (cel puțin hârtie/cartoane, plastic, metal și sticlă), iar pentru colectarea deșeurilor biodegradabile se va încuraja compostarea individuală în gospodărie. Gunoiul menajer este ridicat în prezent din poartă în poartă, selectiv. De asemenea, fiecare gospodărie are câte o pubelă pentru gunoiul menajer, un sac pentru deșeurile reciclabile: hârtie/cartoane, plastic, metal și un compostor pentru biodegradabile.

Zilele stabilite pentru ridicarea deșeurilor:
- Ziua de luni a fiecărei săptămâni (ridicarea pubelei cu deșeuri reziduale).
- Ultima zi de marți din fiecare lună (ridicarea sacului cu deșeuri reciclabile).

Instrucțiuni de selectare a deșeurilor pentru depunerea în pubelele, sacii și unitățile de compost repartizate de Primărie

În SAC se depozitează:
- Deșeurile de ambalaje din plastic și metal:
1. Recipientele (bidoanele) din plastic pentru băuturi (PET) și cele ale produselor lactate
2. Recipientele produselor cosmetice, de spălat, întreținere și curățenie (menaj).
3. Caserole de plastic și polistiren, farfurii de plastic și pungi de plastic.
4. Pungi și folii de plastic folosite ca ambalaje.
5. Dopuri și capace din plastic și metal.
6. Cutii de metal și alte recipiente metalice (conserve, etc.).
7. Doze și ambalaje din aluminiu (doze de suc, bere, energizante, etc.).

- Deșeurile de ambalaje din hârtie și carton
1. Ambalaje din hârtie de la alimente.
2. Ambalaje din carton de la alimente (lapte, suc, bomboane, alte dulciuri, etc.).
3. Pungi de hârtie.
4. Cutii și ambalaje din carton simplu sau ondulat.
5. Hârtie de scris, hârtie de ambalat.
6. Ziare și reviste.
7. Cărți și caiete.

În PUBELĂ se depozitează DEȘEURILE REZIDUALE:
1. Resturi de carne și pește, gătire sau proaspete.
2. Resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă).
3. Ouă.
4. Grăsimi animale și uleiuri vegetale.
5. Excremente ale animalelor de companie.
6. Scutece și tampoane.
7. Resturi vegetale din curte (doar cele tratate cu pesticide).
8. Lemn tratat sau vopsit.
9. Conținutul sacului de la aspirator.
10. Mucuri de țigări.
11. Vesela spartă din porțelan și sticlă, geamuri sparte, fragmente de ceramică.
12. Hârtie ceruită.

Pentru reducerea sumelor de bani plătite pentru depozitarea deșeurilor la ”groapa de gunoi” este absolut necesară depozitarea DEȘEURILOR BIODEGRADABILE în unitățile de compost repartizate de Primărie (în cazul celor care au primit), în împrejmuiri sau țarcuri confecționate din nuiele, lemn sau alte materiale naturale, sau pur și simplu în gropi săpate – amplasate în fundul grădinii, la o distanță de minim 10 m de orice casă.

DEȘEURILE BIODEGRADABILE RECOMANDATE PENTRU DEPOZITAREA ÎN GOSPODĂRIA PROPRIE (care se descompun/fermentează și se pot folosi eventual în grădina proprie ca îngrășământ natural) SUNT:
1. Resturi de fructe și legume, proaspete sau gătite.
2. resturi de pâine și cereale.
3. Zaț de cafea și resturi de ceai.
4. păr și blană naturală.
5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) – obligatoriu mărunțite.
6. Coji de ouă, de nucă, de semințe, etc.
7. Cenușă de la sobe (când se arde numai lemn).
8. Rumeguș, fân și paie.
9. resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunțite, flori, iarbă, plante de casă).
10. Ziare, hârtie, carton – doar dacă sunt umede și murdare, obligatoriu mărunțite.

ZILELE STABILITE PENTRU RIDICAREA DEȘEURILOR:

1. Ziua de luni a fiecărei săptămâni (ridicarea pubelei cu deșeuri reziduale).
2. Ultima zi de marți din fiecare lună (ridicarea sacului cu deșeuri reciclabile).

Pubela și sacul. Se scot în fața porții în dimineața zilei stabilite!

Nerespectarea obligațiilor privitoare la colectarea separată a deșeurilor se sancționează cu amendă conform Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților și Hotărârii Consiliului Local al comunei Țițești nr. 60/29.11.2018!

COMUNICARE IMPORTANTĂ ADRESATĂ AGENȚILOR ECONOMICI/SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DE PE RAZA COMUNEI ȚIȚEȘTI

Primăria comunei Țițești vă informează că începând cu luna februarie 2019 s-a schimbat modalitatea de colectare a deșeurilor municipale pe raza comunei, noul sistem presupunând desființarea actualelor platforme comune de colectare a deșeurilor (dotate cu containere) și trecerea la colectarea individuală (din poartă în poartă) a deșeurilor preselectate în incinta punctului de lucru al societății dvs., în recipiente separate destinate depozitării deșeurilor menajere reziduale și respectiv deșeurilor reciclabile.

În cazul în care nu ați încheiat un contract de colectare a deșeurilor cu operatorul autorizat SC Financiar Urban, vă solicităm contactarea de urgență a operatorului în vederea reglementării situației și al adaptării la cerințele legale.
Vă recomandăm să contactați:
SC Financiar Urban – punct de lucru Mioveni
Tel. Contact: 0740 952 970
 Data publicare: 30.03.2018


Data publicare: 28.03.2018


Data publicare: 27.03.2018


 

 

Data publicare: 10.01.2018


Data publicare: 15.11.2017


Data publicare: 10.11.2017


 

 Data publicare: 02.11.2017


Data publicare: 04.09.2017