Skip to content

Comisiile de Specialitate

Comisiile de specilaitate

Comisia de specialitate nr. 1
Programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniul public și privat al comunei, gospodărire comunală, protecția mediului, urbanism și amenajarea teritoriului are următoarea componență:

1. Dutulescu Gheorghe
2. Balan Constantin Viorel
3. Brutarea Liviu
4. Boteanu Ionut Nicolaie
5. Buzatu Aurelian

Comisia de specialitate nr. 2
Administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, protecție socială, servicii și comerț are următoarea componență:

1. Tița Mădălin
2. Chirețu Marian Constantin
3. Deaconu Virgilia
4. Rizea Marian
5. Grigorescu Laurențiu

Comisia de specialitate nr. 3
Învățământ, sănătate, familie, cultură, culte, activități sportive și de agrement, agricultură are următoarea componență:

1. Ungheanu Mateescu Ionela
2. Plaiașu Adrian
3. Diniași Ion
4. Păcuraru Puiu
5. Teodorescu Constantin