Skip to content

Proiecte de Hotărâri

Proiecte de hotărâri

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
   • 12.02.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului privind încasarea taxei speciale de salubrizare
   • 12.01.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – aprobarea extinderii retelei de gaze naturale pe mai multe strazi din satele Titesti,Valea Manastirii, Valea Stanii si Bucsenesti Lotasi – Comuna Titesti, judet Arges
   • 12.01.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – plan lucrari de interes local
   • 12.01.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – presedinte sedinta
   • 12.01.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire la obiectivul de investiție,, Distribuție și suplimentare sursă de apă Valea Mănăstirii
   • 12.01.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE –  Privind aprobarea programului si calendarului principalelor activitati culturale pe anul 2024 al Bibliotecii Comunale Ţiţeşti și al Casei de Cultura Ţiţeşti
   • 12.01.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – Privind aprobarea retelei scolare pentru anul școlar 2024-2025 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Ţiţeşti
   • 12.01.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind stabilirea salariilor de bază lunare pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Țițești și pentru personalul din serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului
   • 12.01.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind declararea utilităţii publice si de interes local ( comunal) pentru obiectivul de investitie ,,Amplasare parc fotovoltaic si imprejmuire teren pentru proiectul – Productie de energie din surse regenerabile pentru comercializare in scopul combaterii saraciei energetice in comuna Titesti, judetul Arges” si pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului pe care se va construi acest obiectiv de interes public
   • 12.01.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  •