Skip to content

Proiecte Locale

LISTA PROIECTELOR ÎN DERULARE 2023

Localitatea: COMUNA TITESTI, județul ARGEȘ

Nr. crt. Titlul proiectului Obiectivul proiectului Stadiu (depus – în evaluare, aprobat, contractat – în implementare) Sursa finanțării (se precizează programul și instituția care îl gestionează) Valoarea proiectului (lei) CU TVA Contribuția proprie (inclusiv cheltuieli neeligibile) (lei)
1 MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL ÎN ZONA GOLEȘTI, SAT ȚIȚEȘTI, COMUNA ȚIȚEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ asfaltare drum local contractat – în implementare programul national de investitii “Anghel Saligny”. 1,600,946.96 280,917.58
2 SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ETAPA III ÎN COMUNA ȚIȚEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ extindere sistem canalizare in comuna contractat – în implementare programul national de investitii “Anghel Saligny”. 13,219,445.73 451,140.90
3 CREAREA CENTRULUI DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI  RECUPERARE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE , CU ECHIPĂ MOBILĂ DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU DIN COMUNA ȚIȚEȘTI asistenta persoane varstnice aprobat Planul National de Redresare si Rezilienta 7,722,475.06 498,267.40
4 DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE A ȘCOLII GIMNAZIALE “I.C. LĂZĂRESCU” ȚIȚEȘTI dotare cu mobilier si echipamente scoala gimnaziala aprobat Planul National de Redresare si Rezilienta 1,572,567.15 0.00
6 STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA ȚIȚEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ; ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ – STAȚII REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN PUNCTELE ȘCOALA I.C. LĂZĂRESCU ȘI CASA DE CULTURĂ BUCȘENEȘTI LOTAȘI, COMUNA ȚIȚEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ statie de incarcare autoturisme electrice depus – în evaluare Administratia Fondului pentru Mediu si Buget Local 930,115.86 82,456.43
7 RENOVARE, REABILITARE ENERGETICĂ ȘI CONSOLIDARE SEISMICĂ SCOALA GIMNAZIALĂ I.C. LĂZĂRESCU, ÎN COMUNA ȚIȚEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ renovare scoala gimnaziala depus – în evaluare Planul National de Redresare si Rezilienta 4,983,643.03
8 CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ SAT ȚIȚEȘTI, COMUNA ȚIȚEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ baza sportiva depus – în evaluare Compania Nationala de Investitii 4,339,134.99
10 DISTRIBUȚIE ȘI SUPLIMENTARE SURSĂ DE APĂ VALEA MĂNĂSTIRII ,COMUNA ȚIȚEȘTI, JUD ARGEȘ foraj depus – în evaluare programul national de investitii “Anghel Saligny” 1,444,720.72 63,942.27
11 AMPLASARE PARC FOTOVOLTAIC ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN PENTRU PROIECTUL « PRODUCȚIE DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU COMERCIALIZARE ÎN SCOPUL COMBATERII SĂRĂCIEI ENERGETICE LA NIVELUL COMUNEI ȚIȚEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ parc fotovoltaic depus – în evaluare
12 POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL VALEA MĂNĂSTIRII ÎN PUNCTUL POIANA MĂRULUI SAT VALEA MĂNĂSTIRII, COMUNA ȚIȚEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ pod peste raul Valea Manastirii depus – în evaluare programul national de investitii “Anghel Saligny” 2,211,451.07 1,276,678.85
13 AMENAJARE  FIR  DE  VALE  PENTRU  PROTEJAREA  DC 83  ȘI  STRAZILOR  ȘIPOTULUI ȘI  TROIȚEI  DE  LA  INTERSECȚIA  VALEA  STÂNII  ÎN  AMONTE , ÎN  COMUNA ȚIȚEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ protejare drum aprobat Buget local 1,248,629.35 1,248,629.35
14 MODERNIZAREA STRĂZILOR SPERANȚEI (ȘERBANI), LUNCII, VĂRĂRIEI ȘI MĂRGINEANCA, PRIN ASFALTARE RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE ȘI ACCES ÎN PROPRIETĂȚI ÎN COMUNA ȚIȚEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ asfaltare strazi comunale depus – în evaluare AFIR 8,447,080.04
15 ASFALTARE ULIȚE ÎN SAT BUCȘENEȘTI -LOTAȘI, COMUNA ȚIȚEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ asfaltare ulite comunale aprobat Buget local 1,050,634.54 1,050,634.54
16 GRADINITA COMPLEMENTARA unitate invatamant prescolar depus – în evaluare Ministerul Educatiei 1,400,000.00 0.00