Skip to content

Alocația de plasament

Descriere generală

Acte necesare acordarii dreptului la alocatie de plasament

 • Acte necesare

  • Cerere tip pentru acordarea alocatiei de plasament
  • Lista copiilor aflati in plasament/plasament in regim de urgenta/tutela
  • Copia actului de identitate al beneficiarului
  • Copia certificatului de nastere al copilului ori a actului de identitate al acestuia in cazul in care copilul a implinit varsta de 14 ani
   • In cazul in care nu a fost eliberat certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, cererea va fi insotita de actul constatator al nasterii sau de extrasul de nastere. Copia certificatului de nastere va fi depus in termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia dar nu mai tarziu de 12 luni de la data solicitarii dreptului.
  • Copia dispozitiei conducatorului directiei generale sau a hotararii comisiei pentru protectia copilului ori a instantei de judecata inclusiv ordonanta presedintiala
   • In cazul in care nu s-a redactat hotararea judecatoreasca, pana la redactarea acesteia se poate prezenta ca document justificativ certificatul de grefa.
  • In cazul copilului cu dizabilitati, cererea va fi insotita si de copia certificatului de incadrare in grad de handicap
  • Pentru tinerii care au implinit varsta de 18 ani cererea va fi insotita si de copia dovezii continuarii studiilor la o forma de invatamant de zi, eliberata de unitatea de invatamant la care frecventeaza cursurile

Formulare tip

Trimite cererea

Nume și Prenume *
Email *
Telefon*
Adauga alte detalii (optional)