Inceperea proiectului: “Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale I.C.Lăzărescu  din comuna Țițești, judetul Arges”

In data de 01.09.2023 , UAT Comuna Țițești, in calitate de Beneficiar, a semnat contractul de finantare nr. 2275DOT/2023 cu Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si […]