Anunț privind organizarea LICITAȚIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA UNUI TEREN

ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA LICITATIEI PUBLICEPENTRU CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 310.000MP APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI TITESTI ,JUDETUL ARGES.Informatii generale privind concedentul in special denumirea,codul fiscal,adresa,numarul de telefon,fax si/sau […]